Forsvarsadvokat i straffesaker

Gjennom tolv år i politiet og som advokat i over ti år, har Jørn prosedert over 2000 saker for tingrett og lagmannsrett. Mari og Glen har begge bistått mange klienter som forsvarere gjennom prosesser som har gitt klienten gode resultater.

 

Vår erfaring i å vurdere bevisene i straffesaker, gjør at vi vet hva som skal til for at en person skal kunne dømmes i norske domstoler. Vi vet også hva politiet og påtalemyndigheten har lov til og ikke lov til å gjøre. Jørn var i fire år advokat for Spesialenheten for politisaker, der vurdering av politiansattes mulige lovbrudd var en sentral arbeidsoppgave. Dette er kunnskap som du som anklaget i en straffesak vil nyte godt av hvis vi representerer deg under etterforskningen og i rettssalen.

 

Forsvarer-rollen fremstilles av og til som bekledt av suspekte advokater med provoserende meningsytringer. Det vil du ikke få ved å engasjere oss. Vi vil ivareta dine interesser på en ryddig og korrekt måte, og påse at det som skjer i saken er riktig, samtidig som vi «står på» i retten, for at saken skal få et for deg godt resultat.

Sondre Skytteren