Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen er et lite, men effektivt miljø som tilbyr deg kvalitet levert innen avtalt tid. Kontoret ligger på Kongsvinger, men vi tar saker over hele landet om du vil bruke oss.

J%C3%B8rn+mai+2018.jpg

E-post: jorn@ajmj.no

Tlf: 99207782

JØRN MEJDELL JAKOBSEN

Jørn har erfaring som gir grunnlag for å bistå i de fleste sakstyper. Han har prosedert for retten og fylkesnemnda i snart 20 år, og vet hva som skal til for å presentere en sak på en god og overbevisende måte. Jørn arbeidet tolv år i politiet før han ble advokat, blant annet med internasjonal organisert kriminalitet på Kripos. Han har ledelseserfaring, dommerfullmektigpraksis, og har vært advokat siden 2007. De siste årene har Jørn bistått både næringsdrivende og private klienter. Jørn har ansvaret for driften av kontoret.

Juni 2019 Mari 3.jpg

E-post: mari@ajmj.no

Tlf: 97104131

MARI SVEEN

Mari har arbeidet som seniorkonsulent i Oslo tingrett i seks år, og har derfor god erfaring både med sivile saker og straffesaker. Hun arbeidet med 22. juli-saken i teamet som hadde ansvar for all kontakt med fornærmede, etterlatte og bistandsadvokater under planleggingen og gjennomføringen av saken. Hun har særlig fokus på rollen som bistandsadvokat og saker som omhandler barn, og har også erfaring innen flere fagområder. Mari arbeider tett opp mot Glåmdal krisesenter. Hennes spesialfag under utdannelsen var barnerett, utlendingsrett og påtalerett.

Marthe+farge+mai+2018.jpg

E-post: marthe@ajmj.no

Tlf: 45453373

MARTHE JAKOBSEN

Marthe jobbet i ti år ved ØKOKRIM som teamsekretær. Hun utdannet seg deretter til fengselsbetjent og arbeidet i fem år ved Kongsvinger fengsel, og har god kunnskap om kriminalomsorgen. Hun har vært ved kontoret siden 2010, ferdigstilte sin utdannelse som advokatassistent i 2014 og er nå kontorleder i firmaet.

Marthe er utdannet NLP-coach og kan hjelpe deg hvis livet er utfordrende og du ønsker bistand til opprydning og/eller endringer innen selvfølelse og selvtillit, livsstil, relasjoner, jobb og egne mål. Les mer på www.bbcoach.no.