Varslersaker

Varslersakene har fått mye medieoppmerksomhet. Enhver arbeidsgiver som jevning sysselsetter minst fem arbeidstakere, har en lovpålagt plikt å utarbeide skriftlige rutiner for varsling om kritikkverdige forhold. Retten til å varsle skal sikre arbeidstakernes reelle ytringsfrihet i arbeidslivet.

 

Advokatfirmaet har opprettet et samarbeid med KPMG og kan tilby en helhetlig varslingsrutine som tilpasses den enkelte bedrift. Dette omfatter utarbeidelse av interne rutiner, opplæring og implementering, samt en varslingstjeneste der varsler behandles av et erfarent mottakerapparat, med videre håndtering fra advokatkontoret med forslag om videre oppfølgning.

 

Unnlatelse av å etterkomme kravet om rutiner innebærer brudd på arbeidsmiljøloven. Dette kan medføre gebyr og virksomhetsstraff etter tilsyn fra Arbeidstilsynet. Like viktig som å unngå sanksjoner vil være å kunne gi arbeidstaker trygghet til å kunne si fra om kritikkverdige forhold, og arbeidsgiver en økt kontroll på at eventuelle varsler blir gitt i riktige kanaler og håndtert korrekt.

Sondre Skytteren