Bistandsadvokat i straffesaker

Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling, vil du i mange tilfeller ha krav på bistandsadvokat i straffesaken mot gjerningspersonen. Eksempler på dette er ved voldtekt og grov vold i nære relasjoner. Vi kan bistå med å være en medhjelper i denne prosessen, og håper å kunne inngi tillit og tilstedeværelse.

 

Mari har særlig god kompetanse som bistandsadvokat, og får gode tilbakemeldinger på sin evne til å ivareta mennesker i vanskelige situasjoner.

 

Prosessen kan være lang og vond, men ofte erfarer vi at i ettertid kjenner offeret at den største gevinsten er å ha sagt fra om den urett som er begått. Oppreisningserstatning og økonomisk kompensasjon, kan også føles som steg i riktig retning for å gjenopprette balansen etter ugjerningen.

 

Unge menneskers bruk av internett og sosiale medier fører til økt omfang av nettovergrep.  Ofre for slike «skjulte» handlinger må få den hjelpen de fortjener. Hvis du tror vi kan bistå deg, eller en person du kjenner, til å komme seg gjennom en vanskelig situasjon, ønsker vi å høre fra deg.

Sondre Skytteren