Avtalerett, kontraktsrett og kjøpsrett

 

Avtalerett og kontraktsrett er et omfattende rettsområde som bl a gjelder avtalers inngåelse, ugyldighet og tolking. I tillegg handler det om å fastsette avtaler innhold og virkninger.


Mange lover berører avtaleretten. Gjennom en grundig undersøkelse av faktum og klarlegging av omstendigheter rundt avtaleinngåelsen og etterfølgende handlinger, vil vi kunne veilede om du har en god sak, eller om det er grunn til å søke løsninger som kan forhindre videre saksgang.


Kjøpsretten regulerer kjøper og selgers rettigheter og forpliktelser innenfor avtaler om kjøp. Dersom du som privatperson har kjøpt noe fra en næringsdrivende, reguleres dine rettigheter og plikter av forbrukerkjøpsloven. For kjøp av fast eiendom gjelder avhendingsloven.


Det er derfor mange hensyn å ta, og det å kontakte en advokat tidlig i prosessen kan spare deg for mer omfattende saksgang senere. Vi bistår deg gjerne, og alle firmaets advokater kan gi veiledning innen de aktuelle problemstillingene.

Sondre Skytteren