Personvernerklæring for Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen

 

1  Innledning

Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen ("vi") er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, historikk eller informasjon om interesser og preferanser. 

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2 Hvem behandler vi personopplysninger om

Personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

 • Privatkunder

 • Klienter i straffesaker

 • Kontaktpersoner hos næringsdrivende vi bistår

 • Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere

 • Personer som på andre måter er involvert i saker vi arbeider med eller som er omtalt i dokumenter vi behandler

 • Personer som besøker vår nettside

3 Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir om deg selv i forbindelse med vårt arbeid med saken, eller som fremkommer fra de saksopplysningene som tilflyter oss. Dette kan være personnummer, navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. 

 • Betalingsinformasjon: Informasjon vi får dersom du betaler en faktura fra oss eller på annen måte overlater informasjon om egne kontonummer. 

 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med oss, som eposter sendt mellom oss. 

 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC) og IP-adressen din.

 • Opplysninger fra partnere: Informasjon vi måtte få fra våre samarbeidspartnere, under behandlingen av saken din. 

Ved etablering av klientforhold med oss vil vi måtte foreta en konfliktavklaring med firmaet vi er i kontorfellesskap med (Advokat Kjetil Moe Løvberg). Konfliktsjekk omfatter oppgivelse av fullt navn og hva saken gjelder.

Når konfliktsjekk er avklart må vi foreta en kundekontroll etter hvitvaskingsloven. Gitt at vi etter dette kan påta oss oppdraget, vil registrering av personopplysninger skje slik nevnt over. Alt dette er vi pålagt etter reglene i GDPR artikkel 6 nr 1.

Når vi gjennom håndteringen av straffesaker eller andre sakstyper får tilgang til sensitive personopplysninger som helseopplysninger, strafferegistre eller tidligere dommer håndterer vi slike opplysninger i medhold av personopplysningsloven § 11 og GDPR artikkel 9 nr 2.

4 Hvordan lagrer vi personopplysningene

Vi lagrer personopplysningene dine i egne saksmapper under ditt navn, samt at deler av informasjonen lagres elektronisk i en mappe tilknyttet ditt navn. Navnet ditt vil også fremkomme i vårt timeregistreringssystem der vi fører medgått tid pr sak knyttet til den enkelte arbeidsoppgave.

Saksdokumentene blir i sivile saker oppbevart i vårt arkiv i 10 år før de makuleres og slettes. Dette gjelder ikke for straffesaker, der vi kun beholder dommen i saken vi har bistått med, og makulerer øvrige dokumenter når dommen er rettskraftig.

Grunnlaget for oppbevaring av dokumentene slik etter avsluttet sak finnes i arkivloven, GDPR artikkel 6 nr 2, og personopplysningsloven § 11, jf GDPR artikkel 9 nr 2.

5 Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern gjennom databehandleravtaler.

Advokater er underlagt en streng taushetsplikt , der alle opplysninger som blir betrodd oss skal behandles konfidensielt. Kun dersom vi er pålagt etter lov eller dersom klienten samtykker kan vi utlevere personinformasjon på annen måte enn det som fremkommer av denne personvernerklæringen.

6 Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

 • Gi deg innsyn i de personopplysningene vi har om deg.

 • Oppdatere dine personopplysninger.

 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare. 

 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen advokat. 

 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss. 

 

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser. 

7 Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. 

8 Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden. 

9 Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon: 

Kontaktperson: Jørn Mejdell Jakobsen

Telefonnummer: 99207782

E-postadresse: jorn@ajmj.no