Arbeidsrett

Både arbeidsgivere og arbeidstakere har sine interesser å ivareta i et ansettelsesforhold. Ofte kan «føre-var» prinsippet forebygge uenigheter og tvister gjennom gode avtaler, som vi gjerne kan bistå med å utarbeide.

Skulle arbeidsforholdet bli å avslutte trer både plikter og rettigheter i kraft etter arbeidsmiljøloven. Ugyldige oppsigelser kan koste mye, både i krefter og ubehag, og i kroner og øre. Formkravene er strenge, og vi bistår gjerne «på begge sider av bordet» med kvalitetssikring og tvisteløsning.

Omkostningene med å gå rettens vei kan bli store. Ofte kan mekling og forliksbaserte løsninger være å foretrekke for begge parter. Vi har fremforhandlet meget gunstige løsninger for både arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidstvister, og både Glen og Jørn bistår gjerne dersom behovet skulle melde seg.

Sondre Skytteren