Odel, jordskifte og tingsrett

Samboeravtaler, testamenter og arvVi ønsker å bistå i saker omkring rettigheter og bruk av jordeiendommer og skog. Mange i vårt distrikt bor og lever på eller ved eiendommer knyttet til skog- og landbruk. Det kan oppstå uklarheter og tvister forbundet med odel- og åsetesrett, bruksrettigheter, konsesjoner og grensedragninger.

Dette er for firmaet et relativt nytt fagområde, men vi jobber for å yte gode råd og gi rask veiledning i denne type saker som ofte kan være komplekse og vanskelige.