Sivilrett

SivilrettGjennom tiden som dommerfullmektig og mange års jusanvendelse, har Jørn fått grunnleggende kunnskap om den generelle sivilretten, og vi vil kunne bistå i saker der du eller ditt firma har behov for advokatbistand. Dette gjelder både dersom du er saksøkt og har mottatt en stevning eller der du ikke når frem uten å gå rettens vei for å fremme ditt krav.

Ofte kan uenighet løses gjennom dialog, og mange saker har bedre av å bli løst i minnelighet enn i rettssystemet. Vi vil gjennomgående forsøke å unngå rettssaker som kan tilspisse situasjonen ved å finne gode løsninger i samråd med motparten eller dennes advokat. Av og til er det imidlertid ingen vei utenom, og da skal du også ha tiltro til at du har en advokat som kan presentere din sak og få frem dine argumenter.

Hos oss har vi tro på at kunnskap er til for å deles, og at samarbeid nytter. Dersom du som klient ønsker bistand av oss, skal vi gjøre vårt for å svare på dine spørsmål, og om nødvendig rådføre oss hos andre.

Hvis vi ikke føler vi er kompetente til å håndtere de spørsmål du har, kan vi veilede deg til andre spisskompetente advokater som kan gi deg mer utfyllende råd enn hva vi kan innen det enkelte fagfelt.