Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen er et lite, men effektivt miljø som tilbyr deg kvalitet levert innen avtalt tid. Kontoret ligger på Kongsvinger, men vi tar saker over hele landet om du vil bruke oss.

Valg av advokat kan være vanskelig, og det er viktig at du velger riktig firma til å representere deg i din sak. Vi er opptatt av at du skal stole på oss, og ha tillit til at vi gjør det vi blir enige om. Som din advokat skal vi jobbe for saken din, opptre etisk korrekt og tilstrebe at du føler deg ivaretatt gjennom hele prosessen.

Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen samarbeider i kontorfellesskap med advokat Kjetil Moe Løvberg som var advokatfullmektig hos Mejdell Jakobsen i to år før han åpnet egen praksis.

 

Jørn Mejdell Jakobsen Marthe Jakobsen

Jørn Mejdell Jakobsen

Marthe Jakobsen

Jørn har erfaring som gir grunnlag for å bistå i de fleste saker. Han har prosedert for retten og fylkesnemnda i snart 20 år, og vet hva som skal til for å presentere en sak på en god og overbevisende måte. Jørn jobbet tolv år i politiet, blant annet med internasjonal organisert kriminalitet. Han har ledelseserfaring, dommerfullmektigpraksis, og har vært advokat siden 2007. Jørn har ansvaret for driften av kontoret.

Les Jørn sin CV.

Marthe jobbet i ti år ved ØKOKRIM som teamsekretær. Hun utdannet seg deretter til fengselsbetjent og jobbet i fem år ved Kongsvinger fengsel, og har god kunnskap om kriminalomsorgen. Hun har vært ved kontoret siden 2010, og ferdigstilte sin utdannelse som advokatassistent i 2014.