Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen er et lite, men effektivt miljø som tilbyr deg kvalitet levert innen avtalt tid. Kontoret ligger på Kongsvinger, men vi tar saker over hele landet om du vil bruke oss.

Valg av advokat kan være vanskelig, og det er viktig at du velger riktig firma til å representere deg i din sak. Vi er opptatt av at du skal stole på oss, og ha tillit til at vi gjør det vi blir enige om. Som din advokat skal vi jobbe for saken din, opptre etisk korrekt og tilstrebe at du føler deg ivaretatt gjennom hele prosessen.

Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen samarbeider i kontorfellesskap med advokat Kjetil Moe Løvberg som var advokatfullmektig hos Mejdell Jakobsen i to år før han åpnet egen praksis.

 

Jørn Mejdell Jakobsen   Marthe Jakobsen

Jørn Mejdell Jakobsen

Advokat

Marthe Jakobsen

Kontorleder

Jørn har erfaring som gir grunnlag for å bistå i de fleste saker. Han har prosedert for retten og fylkesnemnda i snart 20 år, og vet hva som skal til for å presentere en sak på en god og overbevisende måte. Jørn jobbet tolv år i politiet, blant annet med internasjonal organisert kriminalitet. Han har ledelseserfaring, dommerfullmektigpraksis, og har vært advokat siden 2007. Jørn har ansvaret for driften av kontoret.

Les Jørn sin CV.

Marthe jobbet i ti år ved ØKOKRIM som teamsekretær. Hun utdannet seg deretter til fengselsbetjent og jobbet i fem år ved Kongsvinger fengsel, og har god kunnskap om kriminalomsorgen. Hun har vært ved kontoret siden 2010, og ferdigstilte sin utdannelse som advokatassistent i 2014.

 

Vi vil ønske våre nye, meget dyktige advokatfullmektiger Mari Sveen og Glen Starr velkommen til oss! Både Mari og Glen har begge fått de beste referanser fra sine tidligere arbeidsgivere, som mennesker med gode kvaliteter som medmenneskelighet, respekt for andre, ærlighet og omtanke for andre. De har begge bosatt seg i Kongsvinger, og har allerede gjort seg kjent og skaffet seg sosialt nettverk og venner.

Mari og Glen viser takknemlighet for å være en del av vårt firma og hva vi tilbyr ved å vise stor entusiasme og glede over alt de får av utfordringer og oppgaver. Vi er glade for den gode, positive energien de bringer inn i vårt firma og gleder oss til tiden fremover.

 

Mari Sveen   Glen Starr

Mari Sveen

Advokatfullmektig

Glen Starr

Advokatfullmektig

Advokatfullmektig Mari Sveen har jobbet som saksbehandler/seniorkonsulent i Oslo tingrett i seks år. Hun arbeidet med 22. juli saken i teamet som hadde ansvar for all kontakt med fornærmede, etterlatte og bistandsadvokater under planleggingen og gjennomføringen av saken. Mari innehar ellers god erfaring med saksbehandling av både sivile saker, herunder barnelovsaker, barnevernssaker, samt straffesaker. Hennes valgfag/spesialfag under utdannelsen var barnerett, utlendingsrett og påtalerett.

Advokatfullmektig Glen Starr er en av våre nyansatte advokatfullmektiger. Glen har tidligere blant annet jobbet som namsfullmektig for politiet v/namsfogden i Oslo, praktikant hos advokatfirmaet Holmen og Co og som fengselsbetjent i Ringerike fengsel. Han har kompetanse innenfor en rekke fagområder og er særlig opptatt av strafferett. Glen har fordypet seg i temaet berettiget harme som straffnedsettelsesgrunn. Hans masteroppgave om temaet er tilgjengelig fra Universitetet i Oslo sine nettsider.