E-sport og gaming - fra gutterom til advokatmat

Skrevet av Jørn Mejdell Jakobsen

4. mars 2019

Esport er i ferd med å ta skrittet ut fra gutterommet til offentlighetens aksepterte lys, med eget landslag i Fifa, og stadig flere profesjonelle aktører på banen. Hvilke følger får dette for de involverte?

Store penger, sterke aktører og en haug med entusiastiske gamere som er happy med å få en fot innenfor en turnering eller bli forespurt om en plass på et av de nye profflagene. Det vil åpenbart oppstå juridiske utfordringer, som vi nå jobber oss inn mot.

Har du som gamer forutsetning for å vurdere innholdet i kontrakten du får tilsendt fra profflaget i USA? Kan du som Fortnite spiller selge skin’et ditt for 10.000 kroner uten å betale skatt for pengene? Hva med prispengene du som Hearthstone gamer vant i forrige turnering? Må du oppgi dette til skattemyndighetene? Eller hva med donasjoner du mottar fra followers på YouTube kanalen din? Skatt eller ikke?

Det har allerede oppstått «bråk» innen gamer miljøet på grunn av påståtte kontraktsbrudd der etterspurte gamere har gått fra ett lag til en annet. Nye arenaer åpner nye problemstillinger. Esport reiser juridiske spørsmål innen blant annet kontraktsrett, avtalerett, skatterett, opphavsrett og i ytterste konsekvens strafferett.

I tillegg må dagens voksen-generasjon anerkjenne at sosiale strukturer endres og at gamere knytter sterke vennskapsbånd på kryss av landegrenser og aldersbarriærer. Ytterligere må esportdeltagere og gameres «skills» honoreres som dyktig håndverk og fantastisk hjerne-hånd koordinasjon. Foreldre bør derfor bistå med å kvalitetssikre den unge gamerens rettigheter overfor sterke markedsaktører, og eldre utøvere bør selvstendig ta initiativ til at egen aktivitet er lovlig og stå opp for den markedsverdien du selv utgjør.

Vi i Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen, er så langt vi vet det eneste advokatfirmaet i Norge som satser inn mot esport som fagfelt, og samarbeider med advokatfirmaet Gordon Law i Chicago som spesialiserer seg på esportlaw. La oss hjelpe deg, eller ditt lag med å stå sterkere på spillarenaen.