Velkommen 2019 - tid for å rydde opp?

Skrevet av Jørn Mejdell Jakobsen

30. desember 2018

2018 ebber ut, og 2019 står for døren. Vi slår et slag for at våre kunder og de som leser innlegget på hjemmesiden eller Facebook, bruker nyåret til å tenke om det er tid for å gjennomføre en opprydning i avtalemessige ordninger eller (endelig?!) få orden på den samboeravtalen, eller få skrevet det testamentet som du har tenkt på en stund…

Vi ønsker også å minne om den ordningen som få kjenner til, men som mange føler på kroppen hvis det inntrer omstendigheter som gjør at man ikke lenger kan ha juridisk råderett over egne midler og personlige forhold. Aldersmessig svekkelse, demens eller alvorlige helsemessige forandringer kan gjøre at man i levende live ikke lenger kan råde over det man eier. Dersom man ikke har skrevet en fremtidsfullmakt som bestemmer hvem som i slike tilfeller skal håndtere dine eiendeler eller bestemme over dine personlige forhold, bestemmer vergemålsloven at Fylkesmannen overtar råderetten. Dette medfører en streng regulering av hvordan verdier skal forvaltes, og utdeling til f eks barn eller barnebarn skjer kun etter en behovsvurdering.

Vi anbefaler derfor sterkt at alle skriver en slik fremtidsfullmakt som gir en du stoler på adgang til å disponere på dine vegne dersom ulykke eller aldersmessig svekkelse i fremtiden hindrer deg selv i å gjøre det. Det er strenge formkrav når gyldig fremtidsfullmakt skal utstedes, og det kan derfor være smart å forsikre seg at formalitetene er i orden. Dette kan vi bistå deg med.

I januar måned 2019 gir vi derfor alle kunder 20 % rabatt på opprettelse av testamenter, samboeravtaler, ektepakter, fremtidsfullmakter og andre avtaler som regulerer familiære og økonomiske mellomværender.

Vi ønsker med dette takk for det gamle året, og håper på et godt nytt år til alle våre kunder og følgere.

Jørn Mejdell Jakobsen