De vanskelige kommentarene

Skrevet av Jørn Mejdell Jakobsen

19. oktober 2018

NRK omtalte i går en sak der veterinærer utsettes for alvorlig netthets fra misfornøyde kunder. Enkelte av dem som rammes av dette opplever personlige slitasje og sviktende omsetning grunnet «anmeldelser» av virksomheten som tilsier at det utøves dårlig håndverk.

Link: https://www.nrk.no/…/dyreeiere-netthetser-veterinaerer-til-…

Internett og sosiale medier gir oss alle en enorm frihet til å kunne formidle våre meninger. På samme måte åpner de samme kanalene for et trusselbilde som næringsdrivende og enkeltpersoner ikke har mulighet for å beskytte seg mot. Vi var ved advokatkontoret lenge ambivalente rundt spørsmålet om vi skulle profilere oss på Facebook.

Dagens situasjon tilsier imidlertid at synlighet er en nødvendighet for å være en attraktiv aktør i markedet. Vi har derfor begynt i det små, og vil i tiden som kommer forsøke å øke aktiviteten noe – nettopp for å bli mer synlige.

Dette åpner for større sannsynlighet for å bli «netthetset», men håpet er at vi kan bevise gjennom dedikert arbeid for klientene våre at vi er verdt å satse på.

Tilbake til veterinærene, så er vi av den klare oppfatning at klager bør kanaliseres dit de hører hjemme i en faglig kontekst, og ikke distribueres ufiltrert på nettet. Stortinget valgte ved utarbeidelse av ny straffelov å avkriminalisere ærekrenkelse som tidligere var straffbart etter straffeloven fra 1902. Man står derfor i dag med en snevrere verktøykasse enn før mht. hvordan ærekrenkende innlegg kan bekjempes. (Så er det selvfølgelig en annen diskusjon om en anmeldelse til politiet som gjennomgående ble henlagt av kapasitetshensyn var et effektivt verktøy selv om muligheten eksisterte i straffeloven…)

Ytringsfriheten er fastspikret i § 100 i Grunnloven. På den annen side er retten til personvern fastslått i samme lov § 102. Straffeloven inneholder fortsatt bestemmelser som verner privatlivets fred gjennom § 267 som straffer den som «gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred» med bot eller fengsel inntil ett år.

Å få fjernet upassende innlegg kan være en lang vei å gå. I USA ser vi at advokatkontorer nå spesialiserer seg på å «gå etter» de som publiserer krenkende innlegg. Også i Norge åpner loven for å be domstolen avsi midlertidig avgjørelse med pålegg om at innlegget skal fjernes. Dersom så ikke skjer kan unnlatelse medføre dagsbøter for hver dag innlegget blir stående. Erstatningssøksmål for krenkelser kan anlegges etter skadeserstatningsloven § 3-6, og det finnes praksis på at privatpersoner har måttet betale dyrt for krenkende omtale.

Dette bør både ofre etter netthets og det potensielle «nettrollet», som bor i oss alle når vi føler oss krenket og sinte, være kjent med.

Avveiningen mellom ytringsfrihet og privatlivets fred er ikke enkel. Netthets, og ofte omtalt i media den siste tiden, seksuelle krenkelser, over nettet, skal man ikke måtte finne seg i. Vi oppfordrer derfor til å kontakte advokat dersom du har kjent problemstillingen på kroppen.

Sondre Skytteren