Forsvarer

ForsvarerEtter tolv år i politiet, et år som dommerfullmektig og nå ni år som advokat kan Jørn mye om strafferett, straffeprosess og prosedyre for domstolene etter å ha prosedert over 2000 saker for tingrett og lagmannsrett.

Vår erfaring i å vurdere bevisene i straffesaker, gjør at vi vet hva som skal til for at en person skal kunne dømmes i norske domstoler. Vi vet også hva politiet og påtalemyndigheten har lov til og ikke lov til å gjøre. Jørn har i fire år hatt verv som advokat for Spesialenheten for politisaker, der vurdering av politiansattes mulige lovbrudd var en sentral arbeidsoppgave. Dette er kunnskap som du som anklaget i en straffesak vil nyte godt av hvis vi representerer deg under etterforskningen og i rettssalen.

Forsvarer-rollen fremstilles av og til som bekledt av suspekte advokater med til dels ytterliggående meningsytringer. Det vil du ikke få ved å engasjere oss. Vi vil ivareta dine interesser på en ryddig og korrekt måte, og påse at det som skjer i saken er riktig, samtidig som vi «står på» i retten, for at saken skal få et for deg godt resultat.