Forsvarer
Bistandsadvokat
Barnevern og barnerett
Samboeraskap og arv
Odel, jordskifte og tingsrett
Øvrig sivilrett