Plan- og bygningsrett

Både private og næringsdrivende blir ofte berørt av plan- og bygningsretten i det den både gir rettigheter og setter grenser for hva som kan gjøres.


Kommunale planer danner rammeverk for utvikling og prioriteringer. Du som eier av privat grunn berøres av slike planer, og har en interesse av å ivareta egne rettigheter. Ekspropriasjon, dispensasjonssøknader og erstatning for inngrep kan gi grunnlag for prosesser vi kan bistå med. Tilsvarende vil du ofte kunne ha uttalelsesrett ved høringsuttalelser og klagerett når vedtak skal fattes.


Jørn og Mari har innsikt i rettsområdet og bistår både privatpersoner og næringsdrivende innen rettsfeltet.


Advokatfirmaet samarbeider med Arkitektlaget på Kongsvinger som besitter lang og spesialisert kompetanse søknadsprosesser, prosjektering og oppfølgning i byggefasen.

Sondre Skytteren