Pengekrav, tvangsfullbyrdelse og konkurs

Utestående fordringer, eller pengekrav, kan skape utfordringer både for den som skylder penger, og den som ikke får innbetalt det utestående.

Det kan oppstå uenighet og tvist knyttet til spørsmålet om en har rett til et pengebeløp, og også til om en er pliktig til å betale et beløp. Selv når betalingsplikten ikke er omtvistet, vil skyldnerens manglende betalingsvilje kunne nødvendiggjøre bistand. I slike tilfeller vil det kunne være mulig å få inndrevet kravet ved bruk av tvang fra namsmyndighetenes side.

Hvis verken plikten eller viljen er problemet, vil bistand likevel kunne være nødvendig i anledning eventuelle konkursbegjæringer eller søknader om gjeldsordning.

På samme måte kan låste situasjoner som f eks utkastelse fra bolig være vanskelig for begge parter.


Sondre Skytteren