Idrettsjus

Idrettens verden er kompleks, og er også i behov av regulering og ryddige forhold.

 

I profesjonelle forhold vil arbeidsretten falle inn som en naturlig del av partsforholdet i det utøveren er å anse som en arbeidstaker ved f eks klubbfotball. Foreligger det da tilfredsstillende arbeidskontrakter mellom klubb og spiller? Ofte kan en gjennomgang av kulturen i klubben med tilhørende heving av det juridiske avtaleverket virke forbyggende på etterfølgende uenighet og ubehag. Vi bistår gjerne med å utarbeide slike avtaler, både på vegne av klubb og arbeidsgiver og som representant for utøver og arbeidstaker.

 

Idrettslag er pålagt mange plikter både hva gjelder økonomi og organisasjon. Dersom ditt idrettslag ønsker bistand til å klarlegge den foreliggende situasjonen og tenke forebyggende for å unngå kommende ubehageligheter, eller står i en situasjon der det er behov for å rydde opp, bistår vi gjerne.

Sondre Skytteren