Forsikringsrett og erstatningsrett

Vi har bistått mange boligkjøpere som etter overtakelse finner skjulte feil og mangler ved eiendommen. Gjennomgående møtes henvendelser til forsikringsselskapet med en blank avvisning og du kan føle deg liten og hjelpesløs i kampen mot et stort og sterkt forsikringsselskap.

 

Det kan være lurt å la seg bistå av en advokat i slike saker, og i flere saker har vi fått til gode forlik for klienten der forsikringsselskapet har akseptert utbetaling av hele eller deler av den krevde erstatningssummen.

 

Generelt er erstatningssaker fundert på de samme grunnvilkår. Det må foreligge et erstatningsansvar og det må være årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og den erstatningsutløsende handlingen. Vi kan derfor bistå også i andre forsikringssaker dersom du skulle ha behov for dette.

Sondre Skytteren