Barnevern

Barneverntjenesten åpner stadig oftere undersøkelsessaker i hjemmet, og kontrolltiltak og tvangsinngrep i form av akuttplasseringer og omsorgsovertakelse er svært inngripende tiltak. Det er da veldig viktig å rådføre seg med en advokat på et tidlig tidspunkt. Vår erfaring er at barnevernet kan fatte tvangsvedtak uten tilstrekkelige utredninger eller bruk av hjelpetiltak før inngrepet skjer. Dette må endres, og vi har vunnet mange saker for fylkesnemnda og retten, slik at barn og foreldre kan fortsette å bo sammen og motta hjelp i hjemmet.

 

I saker der omsorgsovertakelse har blitt besluttet – skal – det rettslige utgangspunktet være at omsorgsovertakelsen er midlertidig, og barnet – skal – tilbakeføres når foreldrenes omsorgskompetanse har blitt god nok. Denne rettigheten som gjentatte ganger har blitt slått fast av menneskerettighetsdomstolen, syndes det mot i norsk barnevern. Vi ser alt for ofte at barnevernet går inn for varig plassering, noe som betyr at de mener foreldrene aldri vil kunne bli gode nok. Vi har større tro på mennesker enn som så, og vil gjerne bidra dersom du har mistet omsorgen og mener situasjonen er endret så en tilbakeføringssak er på sin plass.

 

Ungdom med adferdsutfordringer kan bli plassert på institusjon mot sin vilje. Både foreldre og ikke minst ungdommens rettigheter må da ivaretas. Er du over 15 år har du rett på egen advokat i slike saker, og vi mener selv vi klarer å snakke med ungdommer slik at vi kan forstå deres side av saken.

 

Ønsker du en direkte og uredd advokat som kan bistå i prosesser som involverer barnevernet, ta kontakt med oss.

Sondre Skytteren