Barn og foreldre

Barnefordelingssaker som kan oppstå i kjølvannet av samlivsbrudd skal søke løsninger som er til barnets beste. Spørsmål om foreldreansvar, daglig omsorg og samværsrett er sentrale når man som forelder kan måtte kjempe for fortsatt å ha en sentral plass i barnas liv.

 

Alle slike saker er alvorlige for de som berøres, og vi er et advokatfirma som kan bistå i slike saker som krever tilstedeværelse og tillit. Vi ønsker derfor å veilede allerede på et tidlig stadium i prosessen for å bistå til at du tar de rette valgene, helt fra obligatorisk mekling ved Familievernkontoret dersom barna er under 16 år, til korrespondanse med motpart og evt veien via retten.

Sondre Skytteren