Bistandsadvokat

BistandsadvokatDersom man blir utsatt for en straffbar handling har en i mange tilfeller krav på bistandsadvokat i straffesaken mot tiltalte. Eksempler på dette er ved voldtekt og grov vold i nære relasjoner. Vi kan bistå med å være en medhjelper i denne prosessen, og håper å kunne inngi tillit og tilstedeværelse.

Prosessen kan være lang og vond, men ofte erfarer vi at i ettertid kjenner offeret at den største gevinsten er å ha sagt fra om den urett som er begått. Oppreisningserstatning og økonomisk kompensasjon kan også føles som steg i riktig retning for å gjenopprette balansen etter ugjerningen.

Som oftest vil utgiftene til advokatbistand i straffesaker dekkes av det offentlige, og vi bistår deg med å ordne dette.

Unge mennesker som har fått en vanskelig start på sitt voksne liv vil vi gjerne bistå før, under og etter en rettssak. Det er særlig viktig at de får den hjelpen de fortjener, og at det kan gis et korrekt bilde av årsaken til at situasjonen er som den nå er. Hvis du tror vi kan bistå deg, eller en person du kjenner, til å komme seg gjennom en vanskelig situasjon og inn på rett spor, ønsker vi å høre fra deg