Barnevern og barnerett

Samboeravtaler, testamenter og arvBarnevernssaker og barnefordelingssaker skal søke løsninger som er til barnets beste. Vi arbeider med begge sakstypene, og har oppnådd gode resultater for våre klienter.

Barneverntjenesten åpner stadig oftere undersøkelsessaker i hjemmet, og tvangsinngrep i form av akuttplasseringer og omsorgsovertakelse er svært inngripende tiltak. Det er da svært viktig å rådføre seg med en advokat på et tidlig tidspunkt. Vår erfaring er at barnevernet kan fatte tvangsvedtak uten tilstrekkelige utredninger eller hjelpetiltak før inngrepet skjer. Dette må endres, og vi har vunnet mange saker for fylkesnemnda og retten, slik at barn og foreldre kan fortsette å bo sammen og motta hjelp i hjemmet.

Alle slike saker er alvorlige for de som berøres, og vi er et advokatfirma som kan bistå i slike saker som krever tilstedeværelse og tillit.

Når voksne krangler om felles barn må også barnets beste være det bærende argument for resultatet. Vi har derfor en innstilling i slike saker at foreldre må tåle å sette seg selv i bakgrunnen, og tørre å se hva barnet vil ha mest utbytte av.

Ønsker du en direkte og uredd advokat som kan bistå i saker som involverer barn, være seg foreldreforhold, barnefordeling eller i en prosess som involverer barnevernet, ta kontakt med oss.