Curriculum Vitae, Jørn Mejdell Jakobsen

Utdannelse
2007 - d.d. Løpende etterutdannelse/oppdatering i regi av Advokatforeningen
2006 Advokatkurset, Juristenes utdanningssenter
2004 – 2005 Grunnutdanning i ledelse, BI
1990 – 1995 Juridikum, Universitetet i Oslo
Språk Engelsk skriftlig og muntlig, tysk elementært
   
Spesialkompetanse
 • Strafferett og straffeprosess som forsvarer og bistandsadvokat
 • Barnevern- og barnefordelingssaker
 • Prosedyre og presentasjoner
 • Bevisvurderinger
 • Prosjektledelse
 
Relevant praksis
 • Omfattede prosedyreerfaring for tingrett, lagmannsrett og fylkesnemnda
 • Advokat på verv for Spesialenheten for politisaker i perioden 2011 - 2015
 • Etterforskningsansvarlig for omfattende saker mot grenseoverskridende organisert kriminalitet under tiden i politiet
 • Medlem av nasjonal kompetansegruppe for bekjempelse av menneskehandel, 2006 og 2007
 • Deltatt i utarbeidelse av nasjonal strategiplan for bekjempelse av kriminelle gjenger, 2006
 • Dommerfullmektigpraksis
 • Tidligere styremedlem i Digipol AS og Kongsvinger Toppfotball
 
Yrkeserfaring
2008 – Advokat, Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen
2007 – 2008 Advokat og partner, Digipol AS
2007 Politiadvokat, Hedmark politidistrikt, Kongsvinger
2006 Politiadvokat Kripos, Orgkrimavdelingen
2006 Dommerfullmektig, Solør tingrett
2005 – 2006 Politiadvokat/avsnittsleder Kripos, Orgkrimavdelingen
2001 – 2005 Politiadvokat/teamleder, Prosjekt Catch, Justisdepartementet
1996 – 2001 Politifullmektig, -adjutant og -inspektør, Oslo politidistrikt
1995 – 1996 Konsulent, Økokrim
   
Medlemskap
MNA, Medlem av Norsk Advokatforening